KẾ HOẠCH V/v tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển (1962-2017)

Căn cứ Công văn số 936/CV-TĐTN ngày 30/5/2017 của BTV Thành đoàn Thái Nguyên về triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử, truyền thông cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển (1962-2017)”; Thể lệ 02-TL/BTC ngày 19/5/2017 của Ban tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử, truyền thông cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển (1962-2017)”; thực hiện kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tháng 6,7/2017 của Đoàn trường THPT Đào Duy Từ. BCH Đoàn trường THPT Đào Duy Từ triển khai cuộc thi viết tới các chi đoàn cơ sở với các nội dung chi tiết như sau:

I. Đối tượng dự thi

Là ĐVTN đang tham gia sinh hoạt tại Đoàn trường THPT Đào Duy Từ.

II. Quy định về bài dự thi

1. Về nội dung

- Người dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi (ban hành kèm Kế hoạch này, có gợi ý).

- Đối với câu hỏi tự luận (câu số 07): Yêu cầu phản ánh đúng sự kiện, không được hư cấu; không được sao chép lại của người khác. Nếu là bài viết theo thể loại báo chí, tài liệu nghiên cứu… thì phải là tác phẩm chưa được công bố ở các báo, tạp chí trong và ngoài nước đồng thời phải ghi chú nguồn tài liệu tham khảo, nguồn trích dẫn trong bài viết. Sau khi tổng kết Cuộc thi, tác giải mới được phép công bố tác phẩm của mình lên các báo, tạp chí, phương tiện thông tin đại chúng.

2. Về hình thức

- Bài dự thi phải viết tay bằng tiếng Việt, trên khổ giấy A4, trình bày sạch sẽ, dễ đọc, không hạn chế số trang; trang bìa, chú thích hình ảnh và các nội dung minh họa trong bài thi có thể đánh máy.

- Bài dự thi đóng thành quyển, trang đầu phải ghi rõ thông tin cá nhận: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại liên lạc (nếu có). Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, trình bày đẹp, có nhiều hình ảnh, tư liệu phong phú.

3, Số lượng bài dự thi

- Mỗi cá nhận chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

- Các chi đoàn lựa chọn 01 bài dự thi có chất lượng cao nhất gửi về BCH Đoàn trường.

III. Thời gian, địa điểm gửi bài dự thi

1. Thời gian thi

- Thời gian phát động Cuộc thi: từ ngày 06/6/2017 đến ngày 10/8/2017

+ Người dự thi nộp bài thi về các chi đoàn cơ sở trước ngày 8/8/2017.

+ Các chi đoàn cơ sở nộp bài dự thi về BCH Đoàn trường trước ngày 10/8/2017.

- BCH Đoàn trường nộp bài dự thi về BTV Thành đoàn trước ngày 12/8/2017.

2. Địa chỉ gửi bài dự thi:

- Các đ/c Bí thư chi đoàn cơ sở nộp bài dự thi về BCH Đoàn trường (đ/c Lăng Thu Ngân - Ủy viên BCH Đoàn trường).

BCH Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn nghiêm túc thực hiện và tham gia cuộc thi đạt kết quả cao nhất. Nộp bài dự thi về BCH Đoàn trường theo đúng thời gian yêu cầu/.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (b/c);

- Các chi đoàn cơ sở (t/h);

- Lưu VT.

T/M BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Trần Thị Thu Trang

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: thptdaoduytu.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 48
Tháng 09 : 1.253
Năm 2021 : 11.920