(DO TẬP ĐOÀN T&T, NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI – SHB VÀ KHOA VẬT LÝ ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TÀI TRỢ)